Święty Ogień

Switch to desktop Załóż konto Zaloguj się

Kalendarz Słowiańsko-Aryjski

Historia kalendarza na ziemiach słowiańskich


Starożytny słowiański system odmierzania czasu był prosty, ogólnodostępny i obrazowy ponieważ opierał się na powszechnych i wszystkim znanych zjawiskach astronomicznych.

W starożytności Słowianie posiadali kilka  typów kalendarzy i form zliczania czasu,  jednak do dzisiejszych czasów zachowały się tylko nieliczne, a informacje na ich temat często są przeinaczane, przekręcane lub pomijane milczeniem.

W tym temacie chcę zająć się wyłącznie jedną formą - Kręgoleciem Czisłoboga, zwany także "Darem Kolędy" (Koljady Dar), Aryjsko-Słowiańskim oraz, zupełnie bezpodstawnie "bizantyjskim". Ostatnia nazwa została nadana przez "historyków". Informacje na ten temat znajdujące się na Wikipedii całkiem odbiegają od rzeczywistości.

Kalendarz Aryjsko-Słowiański swoją tradycją sięga daleko wstecz. Jednakże wyjątkowo ważne wydarzenia powodują jego "reset" i ponowne zliczanie czasu jaki upłynął od tego wydarzenia.Ostatni taki "reset" miał miejsce 7521 lat temu i nazwany jest "Stworzeniem Świata".  Według przekazów wtedy to w Świątyni Światła zawarto pokój pomiędzy Wielką Rasą (starożytnymi Słowianami) a Wielkim Smokiem (dawnym narodem Chińskim), którego podpisanie wypadało w dzień jesiennej równonocy, albo w 1 dzień pierwszy miesiąca roku 5500 od Wielkiej Zimnicy (Wielkiego Ochłodzenia). Zwycięstwo odniosła Wielka Rasa, co zostało odzwierciedlone w obrazie — biały woj na rumaku razi kopią Smoka.

U różnych ludów żyjących na terytorium Europy, funkcjonowały różne systemy zliczania dni. Duża różnorodność systemów kalendarzowych z czasem wprowadziła dużą plątaninę w określaniu «Dni Wielkich Świąt»... dlatego też w 45 r. p.n.e. na rozkaz Cesarza Juliusza, na wszystkich terenach podległych Imperium Romanum został wprowadzony "nowy" system kalendarzowy zwany "Juliańskim" (Kalendarz Juliański).

Z tego powodu z siermiężnymi problemami zderzyli się chrześcijańscy misjonarze, którzy udali się z misją «nawracać» pogan Europy...

Nawet jeśli kogoś zdołali przekonać do nowej wiary, to pojawiał się problem niezrozumienia, kiedy spędzać święta lub też w jakim czasie przestrzegać postu...

Odmienny system kalendarzowy nie pozwalał chrześcijańskim misjonarzom poprawnie określić, jaka data miejscowego kalendarza odpowiada dacie w kalendarzu juliańskim, gdyż kalendarze stosowane przez miejscowych były znacznie bardziej złożone i o wiele trudniejsze do rozumienia dla chrześcijan, gdyż jako, że nie opierały się wyłącznie na systemie solarnym ich daty stale «pływały» czyli były ruchome i w każdym roku wypadały w innym dniu.

Wyjście było tylko jedno. Zabronić stosowania starych, lokalnych kalendarzy i w ich miejsce wprowadzić nowy — Juliański.

Ten sam wzorzec dało się zaobserwować podczas chrztu Rusi... Początkowe próby wprowadzenia  kalendarza juliańskiego nie przyjęły się. Dlatego, że dla miejscowej ludności całkiem niezrozumiałą była potrzeba by na Rosyjskiej ziemi wprowadzać cudzoziemski kalendarz, z numerowymi nazwami miesięcy w języku łacińskim, w dodatku zawierającym 3 miesiące więcej niż dotychczas stosowany, a zaczynający się nie w dzień Jesiennej Równonocy lecz na początku wiosny.

W tej sytuacji misjonarze znaleźli wyjście pośrednie: dla miesięcy w kalendarzu juliańskim wymyślili słowiańskie nazwy i tak miesiące miast numerów po łacinie otrzymały nazwy, które do dziś obowiązują w wielu słowiańskich krajach t.j.: Brzezień', Kwiecień', Trawień', Czerwień', Lipień', Sierpień', Wrzesień', Żółcień', Listopad, Grudzień', Siczeń', Luty. Tylko pod taką postacią chrześcijańskim misjonarzom udało się narzucić narodom słowiańskim obcy im kalendarz i system odmierzania czasu.

Kalendarz słowiański - a ściślej Dar Kolędy (ros. Koliady Dar) najdłużej funkcjonował w Carskiej Rosji. Jednakże tam także w końcu został zabroniony, a osobą, która tego dokonała był Car Piotr I Wielki. W roku 7208 (1699 n.e.) uchwalił ustawę zabraniającą stosowania wszystkich starych kalendarzy, które w tym czasie istniały na Rosyjskich ziemiach i wprowadził z dniem Bożego Narodzenia wprowadził kalendarz zachodnio-europejski. Dodatkowo na mocy tego kalendarza początek roku (Nowolecie) przeniósł z Dnia Jesiennej Równonocy (u Słowianin-staroobrzędowców) lub 1 września (u chrześcijan) na 1 stycznia z początkową datą 1700 rok.

Data początku wprowadzenia nowego kalendarza nieprzypadkowo została wybrana przez Piotra I. 25 grudnia cały świat chrześcijański obchodzi Boże Narodzenie, a zgodnie z Biblią i żydowską tradycją na 8 dzień niemowlę Jezus zostało obrzezane, tym samym 1 stycznia Kościół Katolicki obchodzi dzień Obrzezania Pańskiego.

Słowiański rok zaczynał się w dniu jesiennej równonocy (we współczesnym wrześniu), która była łatwa do określenia na horyzoncie podczas prowadzenia okresowej obserwacji miejsc wschodów lub zachodów Słońca Jariły. Punkty jesiennej i wiosennej równonocy na horyzoncie są zgodne i leżą dokładnie pomiędzy punktami letniego i zimowego przesilenia. Dlatego też, jednorazowo określiwszy zimowe i letnie przesilenie oraz punkt między nimi, stawiano odpowiednie trzy punkty orientacyjne na horyzoncie (kopce, dolmeny i.t.p.), które umożliwiały dokładnie odnotować nowolecie, a także wydłużanie i skracanie się dnia.

Współczesny kalendarz został stworzony z myślą wspierania religijnych, handlowych i politycznych interesów elit oraz grup wpływu. Obecnie Nowy Rok zaczyna się w dniu, który nie jest godny uwagi ze względu na brak jakiegokolwiek znaczenia z punktu widzenia obserwatora zjawisk astronomicznych.

W dawnych czasach doba zaczynała się w chwili (o godzinie) jaka wypadała w chwili zachodu Słońca Jariły w dniu równonocy - bardzo proste i obrazowe. Współcześnie doba rozpoczyna się w środku nocy, gdy większość ludzi śpi. Ale nawet gdyby ktoś nie spał i chciał zaobserwować moment początku nowej doby, to i tak nie byłby w stanie, gdyż w tym czasie na nieboskłonie nie występują żadne zjawiska, na podstawie których byłoby to możliwe.

Kalendarz Słowiano-Aryjski, w przeciwieństwie do obecnie używanych kalendarzy równolegle zlicza czas jaki upłynął nie od jednego, a od wielu ważnych wydarzeń. I tak aktualnie mamy rok:

 1. 7521 od Stworzenia Świata w Gwiezdnej Świątyni
 2. 13021 od Wielkiego Ochłodzenia
 3. 44557 od Stworzenia Wielkiego Koła Raszenii
 4. 106791 od Stworzenia Asgardu Iryjskiego
 5. 111819 od Wielkiego Przesiedlenia z Daarii
 6. 143003 od okresu Trzech Księżyców
 7. 153379 od Assa dei
 8. 185779 od Czasu Tule
 9. 604387 od Czasu Trzech Słońc
 10. i.t.d.


Oczywistym jest, że w kontekście współczesnej «oficjalnej» chronologii te datowania wyglądają zupełnie jak fantastyka. Jednakże dla samodzielnie myślącego człowieka, interesującego się pradawnym dziedzictwem kulturowym narodów Ziemi, taka «przepaść lat» nie wygląda już tak przerażająco.
Zwłaszcza, że nie tylko w Słowiano-Aryjskich Wedach opisane są pradawne wydarzenia, lecz także podobne opisy znaleźć można w innych, dość licznych, a zachowanych do naszych czasów materiałach piśmienniczych, a rozproszonych po całej Ziemi. Ponadto potwierdzenie tych wydarzeń znajdujemy w bezstronnych badaniach archeologicznych i paleo-astronomicznych.

Dobrze byłoby przypomnieć, że na Rusi przed reformami Piotra I dla określenia wartości liczbowych były wykorzystywane nie cyfry, jak to obecnie jest przyjęte, a bukwica titłowana, t.j. słowiańskie litery ze specjalnymi symbolami. A ponieważ kalendarz stanowi tradycję pisemną (spróbujcie ustnie prowadzić i przekazywać z pokolenia na pokolenie tak złożony i dynamiczny zestaw informacji), oczywistym staje się, iż pismo słowiańskie istniało na conajmniej 7 tys lat przed chrystianizacją!

Jednakże powszechnie twierdzi się, iż pismo (cyrylica) zostało «wynalezione» specjalnie dla niepiśmiennych analfabetów rosyjskich przez dwóch greckich mnichów - Cyryla i Metodego, którzy tak naprawdę tylko uzupełnili istniejący alfabet o kilka greckich liter zastępując niezrozumiałe dla nich dwugłoski. Zresztą podobnie jest w j. polskim, gdzie do alfabetu łacińskiego dodano specjalne literki, tzw "znaki diaktryczne".

Przejdźmy do bezpośrednich rozważań na temat kalendarza starożytnych Słowian:
Pełny cykl Daaryjskiego Kręgolecia Czisłoboga wynosi 144 lata i nosi nazwę Kręgu Życia. Każdy rok w Kręgu Życia posiada swoją własną, unikalną nazwę-charakterystykę (istotę), jednakże może być określony wyłącznie poprzez podanie numeru porządkowego (od 1 do 144).

Daaryjskie Kręgolecie Czisłoboga w formie tabelarycznej zostało przedstawione w tabeli 1, gdzie widać, jak kolejne cykle szesnastu lat (Krąg Lat), przechodząc przez dziewięć żywiołów tworzą Koło Życia mające 144 lata (16x9 = 144). Aby zilustrować to przywołajmy starą nazwę jakiegoś konkretnego roku. Na przykład: «Lato Kapłanki Ognia, w pięćset siedemdziesiątym szóstym Kręgu Życia od Wielkiego Przesiedlenia z Daarii » (podana data odpowiada 26731 r. p.n.e.). W tym miejscu warto zauważyć, że Daaryjskie Kręgolecie Czisłoboga odnosi się to tak zwanego naturalnego systemu kalendarzowego.
http://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_SAK-tabela-1.png

Oznacza to, że jest to rodzaj okresowej skali o odcinkach po 144 lata (Kręgi Życia), która ciągnie się od niepamiętnych czasów do dnia dzisiejszego. Każdy rok Kręgolecia, posiada swoją indywidualną charakterystykę co 16 lat odnawiając ją, przechodząc przez nowy żywioł i zmieniając kolor; a każde 144 lata (w całości powtarzając się) otrzymuje nową interpretację, zgodną ze współczesnym  poziomem percepcji świata. Wszystkie wydarzenia, w tej dacie i wydarzenia przyjęte dla początków kalendarzy po prostu nakładają się na tę wieczną skalę «Żywych Lat».

Zmiana lat w Kręgoleciu następuje w dzień jesiennej równonocy - Święto Nowolecia. Krąg Życia, w którym aktualnie żyjemy, zaczął się 22 września 2012 roku czyli w Nowolecie 7521 roku od Stworzenia Świata w Gwiezdnej Świątyni.
Różnica między kalendarzami Słowiano-Aryjskim, a Gregoriańskim wynosi 5508 lat przy odczytach do jesiennej równonocy, i 5509  po niej. Obecny 2012 rok (a dokładniej okres od 22 września 2012 r. do 22 września 2013 r.) jest 1 rokiem (Rok Wilka) w tym Kręgu Życia albo 7521 rokiem od S.Ś.G.Ś (po rosyjsku С.М.З.Х.).

Okres od Nowolecia do Nowolecia podzielony jest na trzy okresy: Jesień, Zimę i Wiosnę, łącząc się wspólnie tworzą Lato (rok). W dalszej części tekstu przy opisie Kręgolecia Czisłoboga zamiast współczesnego terminu «rok» będę starał się stosować dawny termin «Lato» (nie należy mylić ze współczesną nazwą pory roku). Każdy sezon rozdzielony jest na trzy miesiące, tak że na «Lato» składa się 9 miesięcy. Nazwy i znaczenia miesięcy Słowiano-Aryjskiego kalendarza (Kolędy Daru) umieszczone są w tabelce. Nieparzyste miesiące mają po 41 dni, zaś parzyste po 40. Takie Lato nosi nazwę «Prostego» i trwa 365 dni. Każde szesnaste Lato zwane jest Świętym i trwa 369 dni - w takim roku wszystkie miesiące mają po 41 dni. Daty Nowoleci i początek Słowiano-Aryjskich miesięcy, zgodnie ze współczesnym kalendarzem znajdują się w tabeli 2
http://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_SAK-tabela-2.png

Kolumny zostały ponumerowane od 1 do 16, co odpowiada szesnastu Latom Kręgolecia Czisłoboga (tab. 1):

 1.  - Wędrowiec (Droga);
 2.  - Kapłan;
 3.  - Kapłanka (Panna);
 4.  - Świat (Jawi);
 5.  - Zwój;
 6.  - Fenix;
 7.  - Lis (Nawi)
 8. i.t.d.


Znając odpowiednik dla pierwszych dni miesięcy, poprzez proste wyliczenia można znaleźć zgodność dla dowolnej daty. Pewne kolumny w tabeli 2 zostały zgrupowane w trójki,gdyż miesiące w te Lata zaczynają się od takich samych dat we współczesnym kalendarzu. Ostatnia kolumna, odpowiadająca Świętemu Latu, została wyróżniona kolorem czerwonym. Należy pamiętać, że we współczesnym kalendarzu w każdym czwartym roku dodaje się jeden dzień - 29 lutego (rok przestępny). Dlatego w ciągu jednego Kręgu Lat (16 Lat) daty Nowoleci w kalendarzu gregoriańskim zmieniają się aż cztery razy!

Podobnie jak i we współczesnym kalendarzu istnieje dzielenie Lat Kręgolecia na tygodnie. Różnica polega na ilości dni. W Słowiano-Aryjskim kalendarzu  tydzień ma dziewięć, a nie siedem dni: poniedziałek, wtorek, trzeciek, czwartek, piątek, szóstek, siódmek, ósmek i niedziela (nazwy to próba nadania polskich nazw rosyjskim odpowiednikom i nie muszą być  poprawne).

W prostym Lecie miesiąc nieparzysty z parzystym dają w sumie 81 dni czyli 9 pełnych tygodni. Dlatego w każdym prostym Lecie wszystkie nieparzyste miesiące zaczynają się od jednego dnia tygodnia, zaś parzyste od innego. Współczesne kalendarzyki, które nosimy w kieszeni składają się z 12 różnych tabel-miesięcy, tym czasem omawiany kalendarz dla Prostych Lat posiada tylko dwie tabele: jedną dla nieparzystych, a drugą dla parzystych miesięcy. Przykład takiego kalendarzyka został przedstawiony w tabeli 3.
http://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_SAK-tabela-3.png
Ponadto, każde Lato Kręgolecia Czisłoboga zaczyna się w ściśle określonym dniu tygodnia i ta zgodność jest zachowana w każdym Kręgu Życia na przestrzeni tysiącleci! Przedstawione jest to w tabeli 5, w której można obliczyć dzień tygodnia początku (Nowolecia) któregokolwiek ze 144 Lat Kręgolecia.
http://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_SAK-tabela-5.png
Obliczywszy dzień tygodnia, od którego zaczęło się Lato Kręgolecia (1-szy dzień miesiąca Ramhat), z tabeli 4 od razu możemy dowiedzieć się, w który dzień tygodnia zaczyna się ten lub dowolny inny miesiąc tegoż Lata. A dzień tygodnia dla konkretnej wartości można odszukać za pomocą prostego sprawdzenia dni tygodnia od początku miesiąca.
http://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_SAK-tabela-4.png
Aby wyliczyć, jakiemu Latu w Słowiano-Aryjskim kalendarzu odpowiada jakakolwiek data ze współczesnego kalendarza i jaki jest Symboliczny rok według niego, niezbędnym jest uwzględnić następujące dane:
czy wydarzenie nastąpiło przed czy po dniu jesiennej równonocy, a także która była godzina w chwili wyliczanego wydarzenia, tj. do godz. 18:00 (19:00 przy przejściu na czas letni) czy też później.

Uwzględnić wymagane ramy czasowe, takie jak to, że doba we współczesnym kalendarzu rozpoczyna się o północy (24:00 albo 00:00) i kolejno następują: noc, poranek, dzień, wieczór. Natomiast doba w Słowiano-Aryjskim kalendarzu zaczyna się od wieczoru (godz. 18:00 lub 19:00 przy przejściu na czas letni) i przechodzi przez: wieczór, noc, poranek, dzień.

Stosunek dat w obu kalendarzach jest następujący: dla przykładu - 1 dniu miesiąca Ramhat odpowiada przełom 20-21 września, czyli Słowiano-Aryjska doba, na którą składa się wieczór i część nocy 20 września, plus reszta nocy, poranek i część dnia 21 września (do godz. 18-tej lub 19 podczas czasu letniego). Dlatego, dla uproszczenia zapisu w tabelach zostało przyjęte wskazanie tego z dwóch dni, który zawiera dłuższy przedział czasu.

Poznawszy krótkie, acz niezbędne wprowadzenie do chronologii starożytnego Słowiano-Aryjskiego kalendarza, można przystąpić do konwersji dowolnej daty historycznej (na przykład - swoich urodzin) z kalendarza współczesnego na starożytny, za podstawę biorąc kalendarz liczony od Stworzenia Świata w Gwiezdnej Świątyni.

Dla przykładu rozpatrzymy znaną wszystkim datę: 1 września 1939 - początek II Wojny Światowej.

Pamiętajmy że różnica między kalendarzami wynosi 5508 lat przy odczytach do jesiennej równonocy (21 września) i 5509 - po niej.

 1. najpierw ustalamy Lato: 1939 +5508 = lato 7447 od S.Ś.G.Ś.
 2. otrzymawszy potrzebną datę ze Słowiano-Aryjskiego kalendarza, wyliczamy Lato Kręgolecia Czisłoboga. W tym celu od daty 7447 odejmujemy liczbę 7376 (144 letnie cykle Lat na Kręgoleciu - Kręgu Życia). W ten sposób otrzymujemy 71 Lato w aktualnym Kręgu Życia. Następnie w tabeli 1 sprawdzamy  czemu odpowiada 71 Lato: «Biały (bóg) Lis» zaś z lewej kolumny odczytujemy, że było to 7 Lato w Kręgu Lat tego Kręgu Życia czyli Proste Lato.
 3. w tabeli 2 w podgrupie « 5, 6, 7 » (tzn. tu 7 Lato) odnajdujemy miesiąc, w którym wypadał 1 września. W naszym wypadku jest to miesiąc Tajlet, który zaczyna się 12 sierpnia
 4. Teraz, wiedząc, że 1 Tajlet odpowiada 12 sierpnia w kalendarzu Gregoriańskim (ściślej przełom 12-13 sierpnia), poprzez proste wyliczenie określamy, że dzień 1 września przypadał na 21 dzień miesiąca Tajlet.
 5. Następnie z tabeli 5 określamy, że 71 Lato (i miesiąc Ramhat tego Lata) zaczyna się w 7 dniu tygodnia (siódmek). W tabeli 4 w kolumnie Prostych Lat, odnajdujemy rok rozpoczynający się 7 dnia, gdyż i miesiąc Tajlet zaczyna się także w siódmym dniu tego roku. Wiedząc, że 12 sierpnia (1 Tajlet) wypadał w 7 dniu tygodnia w prosty sposób ustalamy, że 1 września wypadał 9 dnia tygodnia czyli w niedzielę .


Dzięki przeprowadzeniu analogicznych obliczeń dla daty swoich urodzin poznamy boga-opiekuna, w którym gmachu Swarożego Kręgu urodziliście się (tabela 6).
http://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_SAK-tabela-6.png
A dla określenia swojego Świętego Drzewa i obrazu runicznego można skorzystać z diagramów A i B.
http://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_SAK-diagram-a.gif
http://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_SAK-diagram-b.gif
Nurt «Rzeki Życia» obracający pierścieniami Kręgolecia: obraca 16 godzin na dobę, 9 dni w tygodniu, 9 miesięcy w Lecie, 16 Lat przez 9 żywiołów w Kręgu Życia, obraca szereg Lat przez 16 gmachów Swarożego Kręgu. Obracając te pierścienie, można ustawić godzinę, dzień, miesiąc i rok dowolnej daty z przyszłości albo przeszłości celem poznania jej wpływu na nasze życie.

W systemie wyliczania dat znajduje się zagwozdka, której na razie nie potrafię zrozumieć. To liczba 7376. Nie mam pojęcia skąd się wzięła, gdyż 7376 po podzieleniu przez 144 daje 51,22222 czyli ułamek nieskończony, a tym czasem, na logikę w wyniku powinniśmy otrzymać liczbę całkowitą (ilość cykli 144 letnich jakie upłynęły). W tym wypadku taka liczba to 7344. Po wykonaniu działania 7376-7344 otrzymujemy różnicę 32 lat. Tym samym logicznym wydaje się, iż 32 lata, które są "w nadmiarze" to okres jaki "brakował" do zamknięcia pełnego cyklu 144 lat w momencie zawarcia paktu pokojowego zwanego Stworzeniem Świata w Gwiezdnej Świątyni.

W Słowiano-Aryjskim Kręgoleciu Czisłoboga każde lato (rok) posiadało własną nazwę:

 1. - Wędrowiec (Droga)
 2. - Źrec (Kapłan)
 3. - Kapłanka (Dziewa)
 4. - Świat (Jawi)
 5. - Zwój
 6. - Feniks
 7. - Lis (Nawi)
 8. - Smok
 9. - Żmij
 10. - Orzeł
 11. - Delfin
 12. - Koń
 13. - Pies
 14. - Tur (Krowa)
 15. - Dwór (Dom)
 16. - Kapiszta (Chram)

Poniżej podsumowanie z poprzedniego postu:

Krąg Lat składa się z 16 Lat (15 Prostych i jedno Święte Lato).
Krąg Życia = 9 Kręgów Lat, t.j. 144 Lat (9 * 16).
Krąg Swaroga (albo doba Swaroga) składa się ze 180 Kręgów Życia = 25 920 Lat (okres precesji Ziemi, tzw "rok platoński"). W ciągu tego czasu Słonce-Jariło (Jare Słońce) przechodzi po firmamencie jeden po drugim wszystkie 16 Gmachów (Gwiazdozbiorów). Poniżej ich nazwy:

 1. Gmach Dziwy - 10948-9328 r. p.n.e. (Bogini Dżywa)
 2. Gmach Rasy (Lampart) - 9328-7708 r. p.n.e. (Dadźbóg)
 3. Gmach Orła - 7708-6088 r. p.n.e. (Bóg Perun)
 4. Gmach Konia - 6088-4468 r. p.n.e. (Bóg Kupała)
 5. Gmach Finista - 4468-2848 r. p.n.e. (Bóg Wyszeń)
 6. Gmach Łosia - 2848-1228 r. p.n.e. (Bogurodzica Łada)
 7. Gmach Tura - 1228-392 r. n. e. (Bóg Kryszeń)
 8. Gmach Lis - 392 — 2012 r. n. e. (Bogini Marzanna)
 9. Gmach Wilka (Biały Pies) - 2012-3632 r. n. e. (Bóg Weles)
 10. Gmach Busła (bocian) - 3632-5252 r. n. e. (Bóg Rod)
 11. Gmach Niedźwiedzia - 5252-6872 r. n. e. (Bóg Swarog)
 12. Gmach Kruka - 6872-8492 r. n. e. (Bóg Kolęda, Waruna)
 13. Gmach Smoka - 8492-10112 r. n. e. (Bóg Siemargał)
 14. Gmach Łabędzia - 10112-11732 r. n. e. (Bogini Makosza)
 15. Gmach Szczupaka - 11732-13352 r. n. e. (Bogini Rożana)
 16. Gmach Dzika - 13352-14972 r. n. e. (Bóg Ramhat)

W każdym Gmachu Słońce-Jariło wschodzi przez 1620 Lat. 22 września 2012 roku Słońce-Jariło przeszło z Gmachu Lisa do Gmachu Wilka (sanitariusz przyrody), opiekunem tego Gmachu jest Bóg Weles (Bóg dzikiej przyrody i lasów).

Dzień i Noc Swaroga. Galaktyczna Droga Mleczna


http://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Galaktyka-1.jpg
Nocą nasza Galaktyka widoczna jest jako nieskończenie mnóstwo gwiazd, zgromadzonych w postaci nierównego pasma zwanego - Droga Mleczna. Ogromny gwiezdny system, w którym znajduje się nasz rodzimy system słoneczny; system Jarego Słońca.

W budowie galaktyk kryje się wiele pytań: w jaki sposób i dlaczego galaktyki z formy kulistej przeobrażają się w dyski? Dlaczego te dyski zaczęły się obracać? Co za zagadkowa siła opiera się siłom odśrodkowym, starającym się rozerwać obracające się galaktyki? Co za siła wprawia je w ruch wirowy? Przecież galaktyki obracają się w absolutnej próżni jak sądzono do niedawna.
http://ag.108.pl/components/com_agora/img/members/62/mini_Galaktyka-2.jpg
W XX wieku pojawiło się przypuszczenie, że próżnia - to szczególny rodzaj materii (Ciemna materia). Obrót generuje pola torsyjne, które powodują ogromny przepływ informacji, informują obiekt jak winien wyglądać - roślina, pies, kot, człowiek itd.

 1. Jeżeli wyobrazimy sobie naszą Galaktykę w naszej przestrzeni patrząc na nią z góry, to wyglądem swym przypomina prawostronną swastykę, powoli obracającą się ruchem zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Cztery promienie zagęszczonej gwiezdnej materii (rękawy), wyginają się na podobieństwo swastyki. Same «promienie» z oddali wyglądają, jak nierówne wstążki ze srebrzystej, kosmatej « waty », wiszące w głębokim, czarnym aksamicie nieba.
 2. Jeżeli wyobrazimy sobie Galaktykę Drogi Mlecznej w Żółtej przestrzeni - w widoku z dołu, to wygląda, jak lewostronna swastyka, powoli obracająca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Jakby lustrzane odbicie naszego obszaru. Jednakże jest tam mniej gwiazd, a sam «dysk» ma trochę mniejszą średnicę. Niebo nie jest czarne, lecz złociste, a z planet w Kosmosie zawsze widoczne jest jako Czerwone; dniem i nocą - prawie bez różnicy. Przytłumiony półmrok w odcieniach czerwieni.
 3. Jeżeli by Drogę Mleczną przedstawić w Szarej przestrzeni - widok z góry, z boku, to wygląda, jak prawostronna swastyka, powoli obracająca się ruchem zgodnym z ruchem wskazówek zegara - synchronicznie z naszym obszarem. Gwiazd jest jeszcze mniej, jeszcze mniejszy «dysk», lecz niebo Kosmosu zawsze jest białe, z niebieskawym odcieniem, a z planet niebo wygląda na niebiesko-niebieskie. Zawsze jest dzień, nie ma nocy.

Teraz wyobraźcie sobie widok z boku na naszą Galaktykę, jednocześnie z trzech przestrzeni. Trzy płaskie dyski z niewielkim zgrubieniem w centrum, jednocześnie obracają się w różne strony. Jednocześnie! Dla uproszczenia przedstawcie dyski równej wielkości, aby uniknąć zmylenia czynnikiem skali.

Między górnym (Szary obszar) 4-o łukowym dyskiem i dolnym (nasz obszar) 4-o łukowym dyskiem, obracającymi się zgodnie w jedną stronę i zawsze znajdującymi się promieniami na przeciw siebie, obraca się dokładnie taki sam 4-o promienny dysk Żółtego obszaru. Co wyjdzie?

Oczywiście, że na pewno będą momenty, gdy promienie naszego i Szarego «dysku» będą zasłaniać się wzajemnie «promieniem» Żółtej przestrzeni. Utrudnione przechodzenie fali światła, utrudniona obserwacja i tak dalej…  I takie zakrycie przy wolnej rotacji Galaktyki, wynosi według ziemskich miar czasu tysiące lat. Z Ziemi nie widzimy Wyższych obszarów (są zasłonięte przez Żółtą przestrzeń). W tym czasie do Żółtych należy Ziemska przestrzeń! Zło panoszy się i postępuje haniebnie - oni są bliżej, a Najwyższych nie widać. Oto czym jest Noc Swaroga na Ziemi.

Gdy «promienie» nie będą niczym przysłonięte - na Ziemi będzie Dzień Swaroga. Z Ziemi bez trudu widzimy Wyższy obszar. Żółci i całe ich Zło na Ziemi nic nie zrobi, gdyż wszelkie stworzenie jak na dłoni jest widoczne z Wyższego obszaru.

W rzeczywistości wszystko jest nieco bardziej skomplikowanie - Przestrzenie znajdują się jedna w drugiej w określonych punktach współrzędnych gwiezdnych, a «pokrycie» przejawia się w zmianie falowych parametrów środowiska, analogicznie jak Dzień i Noc.

Zaczerpnięte z: http://nakanune.babikov.com/

http://ag.108.pl/index.php/forum/3-forum-ogolne/16-nasza-sowiaska-spucizna/268-kalendarz-sowiano-aryjski

Ostatnio zmieniany

Wykonanie strony AreteArt. © Wszystkie prawa zastrzeżone.

Do góry Wersja pulpitowa